ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ

- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ

Περιγραφή του Έργου Κοινωνική Οικονομία Θεσμικό Πλαίσιο Δελτία Τύπου - Φυλλάδια Ημερίδες - Συνέδρια Σεμινάρια ευαισθητοποίησης Μελέτες Άρθρα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ FORUM Επικοινωνία

Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων

Αρχική - SitemapΕΡΓΟ: «Ανάπτυξη και Διάχυση της Εταιρικής  Κοινωνικής Ευθύνης στα εδαφικά όρια

του Δήμου Αθηναίων»ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΩΝ

Συντονιστής:

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)


Εταίροι:  

στο πλαίσιο  της υπ. αρ. πρωτ. πρόσκλησης EATA1693/ΕΦΔ699 / 4.11.2013

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:

Το παρόν έργο αναπτύσσεται σε αναφορά με τις εξής κάτωθι κατευθύνσεις της υπ. αριθμ. EATA1693/ΕΦΔ699/04-11-2013 πρόσκλησης (Κωδ. Πρ. 21):

Στη διασύνδεση και συνεργασία ιδιωτικών επιχειρήσεων με κοινωνικές υπηρεσίες και δομές του Δήμου Αθηναίων, έτσι ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης χορηγικών πακέτων .

Αρμόδιος φορέας: Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης Δήμου Αθηναίων-Κ.Υ.Α.Δ.Α.

Στη διασύνδεση και συνεργασία των ιδιωτικών επιχειρήσεων με τις κοινωνικές επιχειρήσεις (όπως αυτές ορίζονται στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο) στα εδαφικά όρια του Δήμου Αθηναίων έτσι ώστε να προωθηθεί ένα πλαίσιο διαμόρφωσης συνεργασίας προς όφελος των κοινωνικών επιχειρήσεων μέσω της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (π.χ. προώθηση συμβολαίων υπέρ κοινωνικών επιχειρήσεων κλπ.)

Αρμόδιος φορέας: ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ ΕΑΤΑ Α.Ε.

AΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ